MENÜ

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

 

MİSYON

İstanbul halkının ihtiyaç duyacağı yiyecek içecek hizmetlerini, “en yüksek hizmet kalitesi, en uygun fiyat” kombinasyonu ile sunmak, tarihi ve doğal güzellikleri olan mekânlarımızı tüm İstanbulluların faydalanabileceği çeşitlilikte hizmet veren, sosyal hayata renk katan birer turistik değere dönüştürerek, koruyup yaşatmaktır.


VİZYON

Faaliyette bulunduğu her segmentte en doğru ve verimli işletmeciliği uygulayan, İstanbul’da yaşayan herkese günlük hayatlarında dokunan, daima zihinlerinde olan, İstanbul kültürünün markası olmaktır.


POLİTİKALARIMIZ


KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Müşteriye zamanında, sağlıklı, hijyenik, ürün sunmak,
 • Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine uymak,
 • Sektörümüzle ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlarına uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak,
 • Süreç yönetimi prensiplerini esas alarak, yönetim sistemlerinin uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri izleyerek değişimi yakalamak,
 • İç ve dış iletişimin etkinliğini sağlamak,
 • Şirketin menfaati doğrultusunda her türlü öneriyi uygulamaya almak ve ödüllendirmek.

ÜRETİM POLİTİKAMIZ

 • Girdi ve proseslerle ilgili olarak detaylı tehlike tanımlama ve risk analizleri yaparak sağlıklı bir planlama yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Sağlıklı ve hijyenik üretim ortamı sağlamak,
 • Standartlara uymayan hiçbir ürünü müşteriye sunmamak,
 • Üretimde geri kazanım teknolojilerini geliştirmek.

PAZARLAMA POLİTİKAMIZ

 • Topluma bakan yüzümüz olan işletmelerimizi, şirketimizi temsil edebilir düzeye ulaştırmak,
 • İstanbul’un her noktasına ulaşabilecek bir satış ağı oluşturmak,
 • Ürünlerimizin fiyatının belirlenmesinde toplumsal faydayı önde tutmak,
 • İşletmelerimizde gelişmiş ülkeler seviyesindeki standartları sağlamak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Gıda güvenliği ve hijyen konusunda personeli en üst düzeyde bilinçlendirmek ve bilinç düzeyini sürekli eğitimlerle geliştirmek,
 • Çalışanların ücretlerini geciktirmeden ödemek,
 • Hastalığı doktor tarafından onaylanmış birisinin çalışmasına izin vermemek,
 • Çalışanlar arasında güvene dayalı bir ilişki geliştirmek,
 • Çalışanları kendi görev ve sorumlulukları kapsamında yetiştirmek,
 • Çalışanlar arasında sosyal dayanışmayı kuvvetlendirmek.

ÇEVRE VE TANITIM POLİTİKAMIZ

 • Hazır yemek, restoran ve kafeterya sektörü ile ilgili kurum, kuruluş, üniversiteler ile yakın koordinasyon içinde bulunmak,
 • Bütün işletme kaynaklarını optimum düzeyde kullanmak,
 • Şehir reklam panoları ve diğer reklam olanaklarından faydalanmak,
 • İnternet üzerinden tanıtım faaliyetlerini artırmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Bilinçli çalışan ve paydaş topluluğu oluşturmak,
 • Yürürlükteki mevzuata tam uyum sağlamak,
 • Çalışanlarımıza bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vermek ve periyodik olarak tekrarlamak,
 • Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmek,
 • Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmek,
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmak.